Heeft u bezwaar ingediend bij de RVO inzake de TVL vierde kwartaal 2020 vanwege afwijkende bedrijfsactiviteiten? Dan wordt uw bezwaar toegewezen. De RVO handelt hiermee in overeenstemming met een uitspraak van de rechter.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een fors omzetverlies hebben geleden. De omvang van de vaste lasten wordt onder meer gebaseerd op uw SBI-code waarmee u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze code geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van uw bedrijf zijn.

In genoemde uitspraak stelt de rechter dat voor de TVL met betrekking tot het vierde kwartaal van 2020 rekening gehouden moet worden met de werkelijke bedrijfsactiviteiten, als hierdoor een hogere TVL verkregen kan worden. Daarom wijst de RVO alle bezwaarschriften toe waarin dit speelt. Ook bezwaren waarbij door de werkelijke bedrijfsactiviteiten wel recht op de TVL bestaat terwijl dit volgens de SBI-code niet het geval was, worden toegewezen.

Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt 1 of meer SBI-codes. Een SBI-code is een getal van 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een onderneming is. KVK stelt de SBI-code vast aan de hand van een beschrijving van wat jouw onderneming doet. Voor elke activiteit van een onderneming krijg je een aparte SBI-code. De SBI-code(s) in het Handelsregister worden door diverse bedrijven en de overheid voor veel doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies, verzekeringspremies en statistieken.

Ondernemers die op grond van het bovenstaande bezwaar hebben gemaakt, hoeven verder niets te doen. U ontvangt vanzelf bericht van de RVO over de afhandeling van uw bezwaarschrift.