Heeft u een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona? De Belastingdienst stuurt u in de loop van april 2022 een eerste informatieve brief met een overzicht van de openstaande schuld. Dat is een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022.

Voorlopig overzicht
Om technische redenen is het helaas niet mogelijk een recenter overzicht te verstrekken. Het gaat om een tussenstand die nog kan veranderen door bijvoorbeeld de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2022. Daarom krijgt u in augustus 2022 een tweede brief met een nieuw overzicht. Het schuldenoverzicht is informatief, u kunt er geen rechten aan ontlenen.

Hulp
In de brief staat ook wat u kunt doen als u verwacht niet aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voor hulp bij samenloop met andere schulden kunt u terecht op het Ondernemersplein van de KVK of bij het KVK adviesteam. Bent u zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak, maat van een maatschap of vennoot van een vof of cv? Dan kunt u zich voor ondersteuning bij het aflossen van uw belastingschulden en andere schulden melden bij de gemeente. U kunt vragen om advies of schuldhulpverlening aanvragen. De gemeente kijkt dan of en hoe ze u verder kan helpen.

Betalingsregeling in het kort
De standaard betalingsregeling is als volgt: 

  • Uiterlijk op 1 oktober 2022 begint u met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld.
  • De aflossingstermijn is 60 maanden. U moet binnen 60 maanden de opgebouwde belastingschuld hebben afgelost.

De invorderingsrente bedraagt 0,01% tot en met juni 2022. Daarna wordt deze geleidelijk verhoogd tot het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaand aan de coronacrisis. Vanaf 1 juli 2022 is het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente 2%, op 1 juli 2023 gaat de invorderingsrente omhoog naar 3%. Pas vanaf 1 januari 2024 is de invorderingsrente op het oorspronkelijke niveau van 4%.

Belastingschuld sneller afbetalen
Het is mogelijk om de belastinschuld sneller af te betalen. Vermeld, wanneer u het bedrag van een aanslag overmaakt altijd het kenmerk van de aanslag.

  • Betaalt u al vóór 1 oktober 2022 een deel van uw belastingschuld af? Dan wordt het totale bedrag dat u via de betalingsregeling afbetaalt, lager.
  • Wilt u tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2027 naast het vaste maandelijkse bedrag extra afbetalen? Dan blijft uw maandbedrag gelijk, maar zal de looptijd van uw afbetaling korter duren. Dit levert u ook een rentevoordeel op.

Let op: Over de belastingschuld moet wel invorderingsrente worden betaald. Eerder aflossen is mogelijk.