De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat uit: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek. U kunt ondernemersaftrek krijgen als u ondernemer bent en winst uit onderneming hebt. Voor de meeste onderdelen van de ondernemersaftrek moet u voldoen aan het urencriterium.

Al deze aftrekposten zijn nu nog maar aftrekbaar tegen 40% voor 2022. In 2019 was dat nog 51,75%! Jaarlijks vermindert de aftrek met 3%, totdat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van 37,05%.