Ook voor de DGA zijn er fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd. We geven een hierna overzicht van de maatregelen die gevolgen hebben voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV.

Verhogen vennootschapsbelasting (VPB)
Bedrijven gaan per 2023 meer vennootschapsbelasting betalen over hun winst. Het lage VPB-tarief over de eerste schijf gaat omhoog van 15% naar 19%. Dit lage tarief gaat vanaf 2023 gelden tot een winst van € 200.000. Nu ligt deze grens nog op een winst van € 395.000. Het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% is dus vanaf 2023 al van toepassing vanaf een winst van € 200.000.

Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon DGA
Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon kan de meest vergelijkbare dienstbetrekking gebruikt worden. Het loon van de DGA mag in 2022 op minimaal 75% hiervan worden vastgesteld. Het verschil van 25 procentpunten wordt de ‘doelmatigheidsmarge’ genoemd. Voorgesteld wordt deze marge per 2023 af te schaffen. In veel gevallen zal het gebruikelijk loon van de DGA hierdoor moeten worden verhoogd.

Box 2 krijgt twee schijven
In box 2 worden inkomsten uit aanmerkelijk belang belast, zoals een dividenduitkering aan de directeur-grootaandeelhouder. Deze inkomsten worden nu nog belast tegen een tarief van 26,9%. Vanaf 2024 komen er in box 2 twee belastingschijven: tot een inkomen van € 67.000 24,5% en daarboven 31%.

Lager gebruikelijk loon DGA startup vervalt
Een DGA van een innovatieve startup mag in 2022 onder voorwaarden het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon, of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De minimum loonregeling vervalt per 2023.

Tip: Bent u DGA? Lees dan ook onze artikelen over de Belastingplannen in het algemeen en voor ondernemers. Mogelijk zijn deze ook voor u van belang.