Iedereen tussen 18 en 40 jaar kan eenmaal in zijn leven een beroep doen op een verhoogde vrijstelling schenkbelasting van per schenker maximaal € 106.671 (bedrag 2022) bij een schenking voor een eigen woning. De regering wil de vrijstelling afschaffen. Dat kan vanwege automatisering pas per 1 januari 2024. Een verlaging per 1 januari 2023 is echter wel mogelijk.

De verhoogde vrijstelling eigen woning is een verhoging van de jaarlijkse vrijstelling en geldt voor één kalenderjaar. De schenkingsvrijstelling eigen woning is zowel van toepassing voor giften van ouders aan kinderen als voor giften tussen derden. Bijzonder aan de vrijstelling eigen woning is de mogelijkheid tot spreiding: als de waarde van de schenking door een schenker in het eerste jaar lager is dan het maximumbedrag van de vrijstelling eigen woning, vallen schenkingen voor de eigen woning door diezelfde schenker aan dezelfde verkrijger in de twee direct daaropvolgende kalenderjaren ook onder die vrijstelling.

Eventuele verlaging vrijstelling per 2023
Automatiseringstechnisch kan de vrijstelling niet per 1 januari 2023 worden afgeschaft, maar wel worden verlaagd. Het meest logisch is dan om voor de ondergrens van de vrijstelling minimaal het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen (€ 27.231) als uitgangspunt te nemen. Daarmee wordt in ouder-kindrelaties de vrijstelling eigen woning in feite afgeschaft.

Op 8 maart 2022 heeft het kabinet voorgesteld de vrijstelling per 1 januari 2023 daadwerkelijk te verlagen tot € 27.231.

Let op: Wilt u nog van de regeling gebruik maken, dan is in 2022 actie vereist.