In 2024 kan de werkgever alle zakelijke kilometers die de werknemer reist, onbelast vergoeden tegen € 0,23 per kilometer. Dat bedrag geldt ook voor woon-werkverkeer.

Met ingang van 2024 is het onbelaste kilometerbedrag verhoogd van € 0,21 naar € 0,23. Het is meestal niet verplicht om deze hogere vergoeding te betalen, tenzij de cao u daartoe verplicht.

U mag uw werknemer een vaste onbelaste vergoeding per maand betalen (gerichte vrijstelling) als hij voor zijn werk naar een vaste plek reist. De hoogte van de vaste vergoeding mag u baseren op het aantal keren in een jaar dat de werknemer vermoedelijk reist.  Als dat lastig in te schatten is, mag u de hoogte van de vaste onbelaste vergoeding ook bepalen met een praktische methode. U gaat dan uit van 214 reisdagen per jaar (daarbij is al rekening gehouden met vakantie-, feest- en ziektedagen). De werknemer moet wel minimaal 128 dagen per jaar naar de werkplek reizen. Als de werknemer niet op vijf dagen per week naar de werkplek reist, moet u de aantallen van 214 en 128 naar evenredigheid toepassen.