Geld wat u uitgeeft wordt onderscheiden door gewone bedrijfskosten en investeringen. Investeringen zijn volgens de belastingdienst alle aankopen van goederen of producten die een waarde hebben van €450 exclusief btw of meer. Daarnaast moet de aankoop meerdere jaren meegaan en direct bijdragen aan de omzet van je bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn een laptop, tablet, mobiele telefoon of kantoormeubelen.

Het gaat om investeringen die gezamenlijk meer bedragen dan €2.400 en die in het huidige boekjaar zijn gedaan. Heeft u voornamelijk kleine investeringen gedaan en komt u nu nog niet aan de €2.400? Dan kan het aantrekkelijk zijn om investeringen die u in 2022 wil uitvoeren, alvast dit jaar te doen. De KIA is een aftrekpost op de winst. Het bedrag dat afgetrokken mag worden hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U mag 28% van het geïnvesteerde bedrag in mindering brengen op uw belastbaar resultaat. Anderzijds; zorg dat u niet boven de € 59.170 uitkomt met de investeringen. De investeringsaftrek is dan een vast bedrag, dan kan het voordeliger zijn om investeringen te verplaatsen naar het nieuwe jaar.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Of wilt u dat we even met u meedenken, laat het ons weten.