Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. De zevende aanvraagperiode NOW gaat over de maanden november en december 2021

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW
Heeft u omzetverlies geleden door de de coronacrisis? De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten. Werkgevers kunnen voor de maanden november en december de NOW aanvragen zodat ze hun personeel kunnen doorbetalen. Deze nieuwe aanvraagperiode (NOW 7) heeft grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 6. Het loket van de aanvraag is geopend op 13 december 2021. Daar waar de overheid de nieuwe NOW-regeling als NOW 5 aankondigt, zal het UWV doortellen in aanvraagperiodes en wordt periode 7 verwacht.  U ontvangt eerst een voorschot wat gebaseerd is op een schatting van uw omzetverlies. Later wordt er een definitieve berekening gemaakt n.a.v. het werkelijke omzetverlies.

NOW 7: De voorwaarden

  • U kunt de tegemoetkoming aanvragen als u in november en december van 2021 minimaal 20 procent omzetverlies hebt geleden t.o.v. 2019.
  • U krijgt een tegemoetkoming voor maximaal 80 procent omzetverlies.
  • De tegemoetkoming wordt gebaseerd op uw loonsom in september 2021.
  • De loonsom mag met maximaal 15 procent dalen ten opzichte van de loonsom in september 2021.
  • Hebt u NOW 6 ontvangen? Dan hoeft uw omzetverliesperiode niet aan te sluiten op NOW 7. Ze kunnen ook overlappen.

Zo moet een werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben en blijft het vergoedingspercentage 85%. Een aantal zaken moet nog worden uitgezocht. De volledige voorwaarden worden door het kabinet in januari bekend gemaakt. De NOW 6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

Steun aan zelfstandigen
Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat er voldoende steun is voor zelfstandigen. De eerdere Tozo was ingevoerd om de grote aantallen zelfstandigen snel van bijstand te voorzien. Per oktober is dit, gelet op de afgenomen aantallen, weer de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de Bbz. Daarbij zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het kabinet heeft deze versoepeling nu ook met drie maanden verlengd tot en met maart 2022. Hiermee worden zelfstandigen geholpen in de overbruggingsperiode, tot hun bedrijf weer op volle sterkte door kan.

Belastingmaatregelen
Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland heeft over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen zijn, lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Evenementen
De Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%. Het kabinet maakt de verdere voorwaarden voor deze regelingen begin 2022 bekend. Voor professionele sportwedstrijden houdt het kabinet per tak van sport en type evenement in de gaten of de generieke steunmaatregelen afdoende zijn, of aanvullende steun noodzakelijk is gedurende de looptijd van de coronamaatregelen.

Coronafinancieringsregelingen
Het kabinet wil ook de coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C, BL-C en de Qredits-overbruggingsfaciliteiten in het eerste en tweede kwartaal van 2022 beschikbaar houden.

Culturele en creatieve sector
Door de verlenging van de beperkende maatregelen worden de culturele en creatieve sector wederom hard geraakt. Het kabinet maakt 59,5 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector ook in de maand januari te ondersteunen. Ook verlengt het kabinet de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen tot en met het tweede kwartaal van 2022 en trekt hiervoor 25 miljoen euro extra uit.

Sport
Voor de amateursport zet het kabinet de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) door om de sector te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten tot en met januari. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Hiervoor is totaal 25 miljoen euro extra beschikbaar tot 31 december en maximaal 55 miljoen euro voor januari 2022.

Alles op een rij:

  • Aanvragen TVL Q4 2021: loket RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) voor inschrijving is geopend en  sluit op 28 januari 2022.
  • Aanvragen NOW 7: loket bij UWV voor inschrijving is geopend en sluit op 31 januari 2022.
  • Uitstel van belastingbetaling: bestaande uitstelregelingen worden automatisch verlengd tot en met december 2021. Voor nieuwe aanvragen hebt u tot en met 31 december 2021 de tijd.
  • Indienen vaststelling TVL Q2 2021 bij RVO: 8 maart 2022.
  • Aanvragen vaststelling NOW 2 bij UWV: 31 maart 2022.