Het kabinet hoopt op een terugkeer naar de economie zoals we die voor de pandemie kenden, “waarbij corona goeddeels onderdeel wordt van het gewone ondernemersrisico”. Iedereen moet met corona leren leven, en dat betekent ook dat de steun niet houdbaar is op de lange termijn.

Brief
Minister Kuipers heeft aan de Eerste en Tweee kamer een brief geschreven waarin hij de kortetermijnaanpak van de coronapandemie weergeeft en een doorkijk voor de lange termijn. De kern van het nieuwe coronabeleid wordt het openhouden van de samenleving. Het beleid zal niet meer primair gevoerd worden vanuit de druk op de zorg, maar vanuit een breder perspectief, zowel op de maatschappelijke en sociaal-economische kant als op de zorg.

Steunregelingen
Het kabinet wil dat de steunregelingen anders worden ingericht. Bedrijven kunnen nu nog loonsteun en een tegemoetkoming van de vaste lasten krijgen als ze door de coronamaatregelen minder omzet draaien dan gewoonlijk. Echter werken deze steunpakketten niet goed, omdat er werknemers werkzaam blijven in sectoren die juist problemen hebben terwijl er anderzijds sectoren zijn die grote tekorten hebben aan arbeidskrachten.

Overleg
Het kabinet komt nog met een brief hoe zij de visie op de lange termijn zien. Het besluitvormingsproces rondom de coronamaatregelen wordt ook aangepast, onder meer omdat de Tweede Kamer van mening is dat de Kamer meer zeggenschap moet krijgen over eventuele coronamaatregelen nu de directe crisissituatie voorbij is.

Ondernemend Nederland
Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland heeft hierop gereageerd door aan te geven dat hij het stoppen van de steunmaatregelen een slecht signaal vindt. Hij geeft aan dat als het kabinet terug wil naar een andere situatie waarbij ze zeggen dat ze de steun niet op lange termijn kunnen voortzetten, dan zouden ze op z’n minst de schade moeten herstellen die ze de afgelopen twee jaar bij ondernemers hebben aangebracht. Want die is gigantisch. Verder geeft hij aan dat hij er simpel instaat; ” zolang er persconferenties en lockdowns zijn, moeten sectoren steun krijgen. Punt”.

Let op:  Ondanks dat Corona ondertussen bij onze samenleving hoort, zal de steun geminimaliseerd worden omdat het als ondernemersrisico wordt aangemerkt. Wees u zich hiervan bewust. Op korte termijn wordt de langetermijnaanpak van het kabinet verwacht.