Wij hebben voor al onze klanten uitstel aangevraagd. Dit betekent dat je aangifte tot 1 mei 2025 kan worden ingediend. We hebben een standaard checklist. Hierin staan alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de aangifte.  Wilt u de checklist doornemen en naar ons e-mailen? Alvast bedankt.
Checklist gegevens aangifte inkomstenbelasting 2023