Met ingang van 1 januari 2024 is de belastingrente die de Belastingdienst aan u of uw BV in rekening brengt, toegenomen. Daardoor is het nog belangrijker geworden om tijdig aangifte te doen of een passende voorlopige aanslag aan te vragen.

In 2023 bedroeg deze voor de vennootschapsbelasting (Vpb) 8% en voor de inkomstenbelasting (IB) en andere belastingen 6%. Alleen voor de toeslagen gold nog een lager percentage van 4%. Sinds 1 januari 2024 gelden er nog hogere percentages:

  • voor de Vpb: 10%;
  • voor de IB en overige belastingen: 7,5%;
  • voor de toeslagen blijft het percentage 4%.

Deze verhogingen leiden ertoe dat het tijdig betalen van belasting steeds belangrijker is. Als namelijk pas veel later daadwerkelijk de verschuldigde belasting wordt voldaan, bijv. door het laat indienen van de belastingaangifte, dan zal de renterekening flink oplopen.

Vennootschapsbelasting

Belastingjaar 2023. Voor de Vpb geldt sinds dit jaar dus een percentage van 10%. Zodoende is het allereerst van groot belang om te voorkomen dat er over het belastingjaar 2023 belastingrente is verschuldigd. Voor de heffing van belastingrente binnen de Vpb 2023 zijn de volgende momenten van belang:

  • uw BV betaalt geen belastingrente als de Belastingdienst de aanslag Vpb 2023 oplegt voor 1 juli 2024;
  • uw BV betaalt geen belastingrente als u voor 1 juni 2024 aangifte Vpb 2023 doet en de Belastingdienst deze gegevens ongewijzigd overneemt;
  • uw BV betaalt ook geen belastingrente als u voor 1 mei 2024 een voorlopige aanslag Vpb 2023 (voor het juiste bedrag) aanvraagt.

Voor 1 mei 2024 voorlopige aanslag. Per saldo bent u dus alleen zeker van het voorkomen van belastingrente indien u voor 1 mei 2024 een verzoek tot een voorlopige aanslag 2023 indient.

Oudere jaren. Voor oudere jaren geldt uiteraard dat het indienen van de aangifte Vpb zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden om het oplopen van de belastingrente te stoppen.

Berekening belastingrente. De belastingrente wordt berekend over de periode van 1 juli 2024 tot zes weken na de datum op de aanslag. Als de aangifte dus pas half september 2024 wordt ingediend en u de aanslag half november ontvangt, betaalt u 10% belastingrente over de periode van 1 juli 2024 tot en met eind december 2024.

Inkomstenbelasting

Aangifte voor 1 mei 2024 indienen. Voor de IB geeft de Belastingdienst op haar website aan dat belastingplichtigen die voor 1 mei 2024 hun aangifte inkomstenbelasting indienen, in principe niets te maken krijgen met belastingrente. Zij ontvangen als het goed is voor 1 juli 2024 een passende aanslag. Belastingrente kan dan alleen nog aan de orde komen als de Belastingdienst afwijkt van de ingediende aangifte.

Voorlopige aanslag. De verschuldigdheid van belastingrente over de aangifte inkomstenbelasting 2023 start per 1 juli 2024. Voor deze datum moet er dus een passende (voorlopige) aanslag aan u zijn opgelegd om belastingrente te voorkomen. Het tijdig aanvragen van een passende voorlopige aanslag kan een alternatief zijn als u nog niet al uw stukken over 2023 beschikbaar heeft.