Werkkostenregeling voor werkgevers
In het Belastingplan van 2021 stond dat het percentage van de vrije ruimte weer teruggezet zou worden naar 1,7%. Na het ingaan van de lockdown heeft het kabinet als onderdeel van compensatie maatregelen besloten om ook in 2021 een percentage van 3,0% te hanteren.

U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dit biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een thuiswerkvergoeding of een cadeaubon. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2021 1,18%.

DGA en werkkostenregeling
Bent u DGA? Ook dan kunt u profiteren van de werkkostenregeling. Als u nog geen gebruik maakt van de vrije ruimte, kunt u overwegen om uzelf een onbelaste vergoeding of verstrekking toe te kennen. De enige voorwaarde is dat de vergoeding of verstrekking gebruikelijk is en niet meer dan 3% van uw fiscaal loon bedraagt (tot € 400.000). Vergoedingen of verstrekkingen tot € 2.400 worden altijd als gebruikelijk beschouwd.