Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. De TOGS-regeling bestond uit de éénmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor de getroffen sectoren.

De eerste TVL voor de periode juni t/m september 2020 kan aangevraagd worden tot 30 oktober 2020.

Bij de aanvraag wordt gekeken naar het omzet verlies ten opzichte van 2019 en de hoogte van de vaste lasten van de onderneming.

Het kabinet heeft besloten om deze maatregel te verlengen met 3 keer een periode van drie maanden. Waarbij de grens van omzetverlies in stappen wordt verhoogd. Voor de volgende TVL-aanvraag voor de periode van 1 oktober t/m 31 december 2020 geldt nog wel de huidige grens van 30% omzetverlies.

Het kabinet heeft in het belastingplan 2021 opgenomen dat de ontvangen TVL en TOGS-uitkeringen zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit zijn bijzondere baten voor de ondernemers die directe schade ondervonden van de coronamaatregelen.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Het kabinet heeft ook besloten om deze regeling voor de derde keer te verlengen. Het doel van deze maatregel is het ondersteunen van de ondernemers, maar het kabinet wil ook dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Het kabinet is van mening dat bedrijven zich moeten voorbereiden op de nieuwe economische situatie, waarbij niet alle werkgelegenheid kan worden behouden.

De eerste en tweede regelingen van de NOW waren nog gericht op het behouden van personeel. Maar nu wil het kabinet dat werkgevers en werknemers in de betreffende sectoren de bedrijfsvoering gaan aanpassen en zich gaan omscholen. Het kabinet heeft dus eerst het werk in de betreffende sectoren nagenoeg onmogelijk gemaakt en nu wordt er voorgesteld om minder personeel aan te houden en loonoffers van de werknemers te vragen. Dit beleid laat zien dat het kabinet bepaalde sectoren niet meer wil. De bedrijven kunnen door de huidige maatregelen niet meer groeien en personeel kan niet meer behouden worden. De subsidieregelingen worden verder afgebouwd, waardoor de betreffende bedrijven verplicht worden om te stoppen. Dit mag toch nooit de bedoeling zijn om bepaalde sectoren zo uit te sluiten.

Bijzonder uitstel

Voor de ondernemers die bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd bij de belastingdienst krijgen de mogelijkheid om de openstaande schuld in 24 maanden af te lossen. Dit gaat in per 1 januari 2021.

De belastingaangiftes omzetbelasting en loonbelasting over het 4e kwartaal en/of december 2020 dienen wel weer gewoon te worden voldaan voor 31 januari 2021.

Belastingplan 2021

Op de afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan voor 2021 gepresenteerd. Het belastingplan bevat dit jaar weinig ingrijpende maatregelen, aangezien er volgend jaar verkiezingen zijn.

JW Accountants wil graag een aantal belangrijke wijzigingen voor 2021 onder uw aandacht brengen.

Werkkostenregeling
Voor dit jaar is de vrije ruimte in de werkkostenregeling eenmalig verhoogd. De mkb ondernemers krijgen hierdoor meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zoals een kerstpakket of fitnessabonnement, zonder dat zij hierover loonbelasting hoeven te betalen. De vrije ruimte is in twee schijven verdeeld. Over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 is de vrije ruimte 3% van de loonsom. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%.

Box 3
In het belastingplan 2021 is opgenomen om de belastingdruk in box 3 te verlagen voor de kleinere vermogens. Het kabinet heeft voorgesteld om het heffingsvrije vermogen in box 3 te verhogen van € 30.846 naar € 50.000 (voor partners samen van € 61.692 naar € 100.000). Hier staat wel weer tegenover dat het belastingtarief in box 3 wordt verhoogd van 30 naar 31%.

Bijtelling auto van de zaak.
De bijtelling voor nieuwe emissievrije auto’s, zoals elektrische auto’s, is in 2020 de bijtelling 8% van de cataloguswaarde tot € 45.000. Voor nieuwe elektrische auto’s in 2021 geldt er een bijtelling van 12% over maximaal € 40.000. Daarboven is het tarief 22%.

Overdrachtsbelasting
Voor de belasting bij de verkoop van onroerend goed zijn een aantal wijzigingen voorgesteld. De starters op de woningmarkt worden onder voorwaarden vrijgesteld van deze overdrachtsbelasting. Zij moeten hiervoor tussen de 18 tot 35 jaar oud zijn en de woning moet als hoofdverblijf gaan

gebruikt worden. Ook mag de vrijstelling niet eerder zijn benut. Of er aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt beoordeeld bij het passeren van de notariële leveringsakte.

Het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting van 2% geldt enkel nog voor personen die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken. De koper moet direct voorafgaand aan de verkrijging schriftelijk verklaren dat dit de intentie is.

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6% naar 8%. Dit tarief geldt voor alle niet-woningen en voor woningen die door de koper niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt. Denk hierbij aan de vakantiewoningen, woningen die ouders kopen voor hun kind of bedrijfspanden. Mocht u hiermee te maken hebben, dan kunt u 2% overdrachtsbelasting besparen als de overdacht nog dit jaar plaats vindt.

Vennootschapsbelasting
De tariefschijven en de tarieven voor de vennootschapsbelasting worden in 2021 weer gewijzigd. In het belastingplan is opgenomen om de lagere tariefschijf te verhogen en te belasten met een lager tarief. Daar tegenover staat dat het hogere tarief niet wordt verlaagd, zoals in 2019 en 2020 wel was toegezegd.

De lagere tariefschijf in de vennootschapsbelasting wordt vanaf volgend jaar in twee stappen verhoogd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022. Het tarief in deze schijf gaat in 2021 omlaag van 16,5 naar 15%.

Het tarief in de tweede schijf blijft 25% in de komende jaren.

Vragen of advies nodig?

Neem contact op met ons, wij helpen u graag verder.

JW Accountants

Telefoonnummer: 033 8200 360
Emailadres: info@jwaccountants.nl