Per 1 oktober stoppen de meeste steunmaatregelen die de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. De Noodmaatregel Overbrugging voor werkgelegenheid ( NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo), Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) en diverse fiscale maatregelen worden niet verlengd.

Fiscale coronamaatregelen vierde kwartaal 2021
De volgende maatregelen gelden ook in het vierde kwartaal:

  • doorlopen van de onbelaste reiskostenvergoeding ondanks thuiswerken;
  • de maatregel tot behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een betaalpauze van de aflossingen op de hypotheek;

Garantieregelingen
De corona-financieringsregelingen Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC), Qredits overbruggingskrediet, Borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf in coronatijd (BMKB-C) en Garantie Ondernemersfinanciering in coronatijd (GO-C) blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Kom je onverhoopt toch in financieel zwaar weer terecht en heb je (werk)kapitaal nodig? Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.

Terugkeer Werktijdverkorting
De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de WTV weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor Corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden.

Nachtclubs en disco’s
Het kabinet is bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en disco’s. Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is. De overheid werkt nog aan een steunpakket dat zich volledig richt op deze sector. Dit steunpakket zal op 1 oktober ingaan.