Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft het kabinet fiscale maatregelen ingevoerd om bedrijven en burgers te ondersteunen. Veel van deze maatregelen worden verlengd tot en met 30 september 2021. Hieronder leest u welke wel en niet worden verlengd.

De volgende maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021:

Onbelaste vaste reiskostenvergoedingen
Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. In ieder geval tot 1 oktober 2021 kan de werkgever de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast vergoeden, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

BTW-tarief van 0% voor mondkapjes, coronavaccins en coronatestkits
Vanaf 25 mei 2020 tot en met 30 september 2021 is over de levering van mondkapjes geen BTW verschuldigd. Verkopers van mondkapjes kunnen de voorbelasting blijven aftrekken. De bedoeling van deze maatregel is dat de mondkapjes goedkoper worden voor de consument.

Vanaf 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 geldt een BTW-tarief van 0% voor:

  • het leveren van vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zijn goedgekeurd als coronavaccins
  • het inenten met deze vaccins
  • het leveren van coronatestkits die voldoen aan de LCI-richtlijn van het RIVM én aan de bijlage bij deze richtlijn
  • het testen met deze testkits

Vanaf 16 april 2021 tot en met 30 september 2021 geldt ook een BTW-tarief van 0% voor:

  • het leveren van coronatestkits die op de lijst van de Europese Commissie staan en een CE-nummer hebben
  • het testen met deze testkits
  • het leveren van coronazelftestkits waarvoor de minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend zodat ze op de Nederlandse markt mogen worden gebracht

Het kabinet wil het vaccineren tegen, en testen op corona zo goedkoop mogelijk maken. Daarom voert het tijdelijk dit btw-tarief van 0% in.

Betaalpauze voor hypotheken
Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw geldverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. U kunt een betaalpauze aanvragen, en uw geldverstrekker kan zo’n betaalpauze met u afspreken, tot en met 30 september 2021. Hiervoor gelden bijzondere voorwaarden.

De volgende maatregelen worden niet verlengd:

Versoepeling van het urencriterium
Bent u zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan moet u  voldoen aan het urencriterium om gebruik te kunnen maken van bepaalde aftrekposten zoals  bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u in 2021 misschien niet voldoen aan dit criterium.

Om dit risico te beperken, mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bent u een seizoengebonden ondernemer en ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021? Dan mag u ervan uitgaan dat u in 2021 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. De uren over 2019 moet u wel aannemelijk kunnen maken.