Met het einde van het jaar inzicht is het tijd om weer eens de bezem door uw administratie te halen. Wat mag u opruimen en wat moet u nog bewaren?

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn, gedurende zeven jaar te bewaren. De bewaarplicht geldt ook voor uw digitale administratie, dus voor uw bestanden op de computer.

Het is goed om aan het eind van het jaar het archief en de zolder weer op orde te brengen. Om meer ruimte te krijgen kunt u de administratie over 2013 en de voorgaande jaren vernietigen. Let wel op dat u belangrijke documenten, zoals contracten, pensioen- en lijfrenteovereenkomsten, aktes en polissen niet weggooit. Maar als het goed is heeft u deze documenten in de (digitale) kluis liggen.